ID 43
Petak MAKAM D'RAJA (II)
No. Makam 010
Simati Tengku Besar Tuan Long Ahmad Ibni Al-Marhom Sultan Muhammad Ke-3
Susun Atur