ID 47
Petak MAKAM D'RAJA (II)
No. Makam 011
Simati Tengku Saripah Binti Al-Marhom Sultan Muhammad Ke-4
Susun Atur