ID 140
Petak MAKAM D'RAJA (II)
No. Makam 027
Simati Tengku Bongsu Binti Al-Marhom Tengku Tang
Susun Atur
©2015 MAIK. All rights reserved.