ID 189
Petak MAKAM D'RAJA (II)
No. Makam 042
Simati Tengku Ahmad Ibni Tengku Abdul Gaffar (Tengku Panglima Raja)
Susun Atur
©2015 MAIK. All rights reserved.