ID 66
Petak MAKAM D'RAJA (II)
No. Makam 017
Simati Tengku Abdul Gaffar Bin Al-Marhom Tengku Long Senik (Tengku Temenggong)
Susun Atur
©2015 MAIK. All rights reserved.