ID 752
Petak MAKAM D'RAJA (I)
No. Makam 037
Simati Dato' Nik Sharifah Binti Haji Nik Jaafar (Che Puan Kaya Perkasa)
Susun Atur
©2015 MAIK. All rights reserved.