ID 8
Petak MAKAM D'RAJA (I)
No. Makam 008
Simati Tengku Iskandar Shah Ibni Al-Marhom Sultan Ibrahim (Tengku Laksamana)
Susun Atur
©2015 MAIK. All rights reserved.